Regulamin

Niniejsza strona i wszelka dokumentacja, o której w niej mowa, stanowią Regulamin korzystania z naszej witryny.

Przeczytaj uważnie niniejszy Regulamin korzystania z naszej strony internetowej, ponieważ ma on zastosowanie do korzystania z niej przez Ciebie.

Korzystając z naszej strony internetowej, potwierdzasz, że akceptujesz niniejszy Regulamin. Jeśli nie zgadzasz się z nim nie zgadzasz, nie korzystaj z tej witryny.

Kim jesteśmy

SXE DIGITAL Limited, jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 10301623 z siedzibą w 20-22 Wenlock Road w Londynie, N1 7GU. Jesteśmy również licencjonowani przez brytyjskie Biuro Rzecznika Informacji (numer rejestracyjny ZA220457).

SXE DIGITAL Limited jest dalej określane jako "My"

Nasze usługi

Jesteśmy brokerem kredytowym, a nie pożyczkodawcą. Oferujemy usługę składania wniosku o pożyczkę online. Za pośrednictwem naszej strony internetowej dajemy Ci dostęp do naszego systemu komputerowego, który pozwala nam "dopasować" Cię w czasie rzeczywistym do pożyczkodawcy lub dostawcy produktu, który jest gotowy spełnić Twoje oczekiwania.

Jeśli zostaniesz zaakceptowany przez pożyczkodawcę lub dostawcę produktu, zostaniesz przekierowany na jego stronę internetową - nie bierzemy odpowiedzialności za żadną pożyczkę, którą zaciągasz lub nie zaciągasz. Możemy otrzymać niewielką prowizję od pożyczkodawcy za skierowanie cię do niego.

Każda pożyczka, którą zaciągniesz w wyniku skorzystania z naszej usługi, jest między Tobą a Twoim pożyczkodawcą. Nie przeprowadzamy żadnych weryfikacji ani oceny zdolności kredytowej. Natomiast pożyczkodawca może przeprowadzić taką ocenę przed wypłatą jakichkolwiek środków.

Wszelkie "przykłady spłat" oferowane na naszej stronie internetowej opierają się na naszym Reprezentatywnym RRSO i mają charakter wyłącznie orientacyjny. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania danej pożyczki jest określana bezpośrednio przez pożyczkodawcę. Każda pożyczka, którą zaciągniesz w wyniku skorzystania z naszej usługi, jest między Tobą a Twoim pożyczkodawcą.

Przyporządkujemy Cię do pożyczkodawcy lub dostawcy produktu na podstawie zarówno podanych przez Ciebie informacji, jak i wymagań stawianych przez pożyczkodawcę lub dostawcę produktu. Nie obiecujemy ani w żaden sposób nie gwarantujemy znalezienia najtańszej pożyczki w danych okolicznościach.

Nie masz żadnego obowiązku do zaciągnięcia pożyczki u pożyczkodawcy, do którego Cię przyporządkujemy. Powinieneś uważnie przeczytać jego warunki udzielenia pożyczki i podjąć odpowiedzialną decyzję, czy ich produkt jest odpowiedni dla Ciebie i czy stać Cię na spłatę zobowiązania.

Jeśli nie będziemy w stanie znaleźć dla Ciebie pożyczki, możemy przekierować Cię do serwisu, który pomoże Ci w spłacie ewentualnych długów, aby poprawić Twoją sytuację finansową.

Ocena zdolności kredytowej / sprawdzanie w rejestrach dłużników

Chociaż nie przeprowadzamy oceny Twojej zdolności kredytowej, poszczególni kredytodawcy i dostawcy usług finansowych w naszym systemie mogą korzystać z agencji zajmujących się zarówno referencjami kredytowymi jak i rejestrowaniem dłużników, aby ustalić, czy mogą Ci udzielić pożyczki.

Zgadzając się na nasze warunki, akceptujesz fakt, że historia spłat Twoich zobowiązań może być sprawdzona przez kredytodawców. Szczegóły przeprowadzonych weryfikacji w biurach oceny zdolności kredytowej mogą pojawić się na Twoim profilu kredytowym.

O Tobie

Usługi i produkty, które udostępniamy na tej stronie, przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 lat.

Wszystkie informacje podane przez Ciebie podczas korzystania z naszych usług muszą być dokładne i poprawne zgodnie z Twoją najlepszą wiedzą. Podawanie nieprawidłowych informacji przy składaniu wniosków o produkty finansowe jest niezgodne z prawem - jeśli podasz niedokładne dane podczas składania wniosku o pożyczkę w naszym serwisie, rozumiesz, że możesz zostać objęty śledztwem w sprawie oszustwa.

Nie masz gwarancji, że dzięki korzystaniu z naszego serwisu, pożyczka zostanie Ci przyznana.

Wykorzystanie Twoich danych

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, możemy od czasu do czasu kontaktować się z Tobą telefonicznie, SMS-em, e-mailem lub pocztą, aby zapoznać Cię ze szczegółami produktów i usług związanych z naszymi usługami, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, udostępnimy Twoje dane zaufanym firmom, które również mogą się z Tobą skontaktować.

Jeśli nie życzysz sobie, abyśmy wykorzystali Twoje dane w ten sposób, możesz skorzystać z opcji "Zrezygnuj" podczas rejestracji, wejdź na stronę rezygnacji bezpośrednio przez tę stronę lub skontaktuj się z nami.
Jeśli chcesz, abyśmy przestali się z Tobą kontaktować, napisz do nas na adres kontakt@1-pożyczki.pl

Pełne informacje na temat tego, w jaki sposób można wykorzystać swoje dane, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności

Prawa własności intelektualnej

Prawa autorskie i materiały na tej stronie należą do SXE DIGITAL Limited i są chronione prawami autorskimi Wielkiej Brytanii.

Wszystkie loga, nazwy, obrazy i informacje wykorzystywane na naszej stronie internetowej są własnością SXE DIGITAL Limited.

Możesz powielać, reprodukować, pobierać lub tymczasowo przechowywać fragmenty z naszej strony internetowej dla użytku własnego lub w trakcie korzystania z naszych produktów i usług. Nie możesz powielać, retransmitować, rozprowadzać ani w inny sposób udostępniać tych materiałów na stronach komukolwiek dostępnych ani udostępniać ich na żadnej stronie internetowej, tablicach informacyjnych lub usługach on-line własnych lub innych podmiotów lub udostępniać ich w wersji papierowej lub na jakimkolwiek nośniku, w innych mediach bez naszej wyraźnej uprzedniej zgody.

Zastrzeżenia

Nie gwarantujemy, że złożenie wniosku na tej stronie zakończy się otrzymaniem przez Ciebie oferty pożyczkowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub wycofania naszych usług w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Przykłady podane na tej stronie internetowej mają charakter ilustracyjny. Jesteśmy brokerem kredytowym, a nie pożyczkodawcą, a warunki, na których pożyczki są udzielane, mogą się różnić w zależności od pożyczkodawcy.

Wszystkie informacje podane na naszej stronie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania. Zmiany w Regulaminie możemy wprowadzać w dowolnym czasie, poprzez aktualizację jego treści i bez powiadomienia. Jakiekolwiek zmienione warunki obowiązują od daty wprowadzenia zmiany na stronie internetowej. Użytkownik zgadza się regularnie sprawdzać Regulamin korzystania z usługi, a ciągły dostęp do witryny lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wszelkie zmiany.

Nie możemy zagwarantować, że jakiekolwiek pliki, dokumenty lub inne dane pobrane z naszej strony internetowej będą wolne od wirusów lub zanieczyszczeń.

Zrzekamy się wszelkich gwarancji, sprecyzowanych lub domniemanych, w tym gwarancji dokładności, nienaruszalności, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za działania, zaniechania i postępowanie stron trzecich w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej lub z nim związane. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z naszej strony internetowej i wszelkich powiązanych z nią stron internetowych.

Odpowiedzialność

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia dokładności, dostępności, poprawności i kompletności informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Informacje są udostępniane na zasadzie "jak jest" oraz "jak jest dostępne" i nie udzielamy ani nie zapewniamy żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, sprecyzowanych lub domniemanych. W zakresie dozwolonym przez prawo, my, inni członkowie naszej grupy firm i osób trzecich, z którymi jesteśmy z nami związani, niniejszym wyraźnie odrzucamy:

  • Wszelkie warunki, gwarancje i inne zobowiązania, które mogłyby być w inny sposób nakładane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub stan prawny;
  • Odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej lub w związku z niemożnością jej używania lub w związku z wynikami jej użytkowania, wszelkich stron internetowych z nią związanych i wszelkich zamieszczonych na nich materiałów, niezależnie od tego, czy spowodowana jest czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w inny sposób, pod warunkiem, że nie stanowi to przeszkody dla roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia dóbr materialnych lub innych roszczeń z tytułu bezpośrednich strat finansowych, które nie są wykluczone przez żadną z kategorii określonych powyżej.
  • Nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, a nie naszej odpowiedzialności za nieuczciwe wprowadzenie w błąd, ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć lub ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

Odszkodowanie

Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi stratami, roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami zawodowymi), a także przed wszelkimi możliwymi stratami, które mogą być zobowiązaniem do zapłaty wynikającej z korzystania przez Ciebie z naszego serwisu, jego treści lub naruszonych przez Ciebie warunków.

Zastrzegamy sobie prawo do udziału, na Twój koszt, w rozliczeniu i obronie wszelkich takich działań lub roszczeń.

Zobowiązujesz się także chronić nas przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z korzystania z informacji uzyskanych za pośrednictwem tej witryny lub powiązanych stron internetowych.

Reklamacje

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom najwyższy standard świadczonych przez nas usług. Jeśli jednak chcesz złożyć formalną skargę, odwiedź naszą stronę Zasady Rozpatrywania Reklamacji, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Witryny stron trzecich

Linki znajdujące się na stronie mogą prowadzić do innych stron internetowych, nad którymi nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność żadnej ze stron, która nie jest przez nas obsługiwana lub za jakikolwiek link znajdujący się na połączonej stronie, która nie jest przez nas obsługiwana.

Należy pamiętać, że inne witryny powiązane z naszą witryną mogą podlegać odrębnym warunkom, w tym polityce prywatności. W związku z tym należy zapoznać się z warunkami i polityką prywatności tych stron internetowych przed ich użyciem i skierować wszelkie pytania lub komentarze na temat zawartości strony internetowej do właściwego jej dostawcy.

Za naszą uprzednią pisemną zgodą możesz zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie uszkodzisz naszej reputacji ani nie wykorzystasz jej. Jednak nie będziesz mógł ustanowić linku w taki sposób, aby zasugerować jakąkolwiek formę powiązania lub poparcia z naszej strony, jeśli takowe nie istnieją.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookies. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które zawierają niewielkie ilości informacji pobieranych przez przeglądarkę lub dysk twardy komputera lub innego urządzenia mobilnego.

Pliki cookies zwiększają wygodę użytkowników, pamiętając o preferencjach użytkownika i umożliwiając użytkownikom płynną nawigację między stronami.

Możesz uniemożliwić korzystanie z plików cookies poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej, ale może to mieć wpływ na funkcjonalność witryny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Plików Cookies.

Zgodność

Ta strona internetowa może być używana wyłącznie w celach zgodnych z prawem, w sposób prawnie dozwolony. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, ustaw i rozporządzeń dotyczących jej użytkowania. Użytkownik zgadza się nie przesyłać ani nie przekazywać za pośrednictwem tej witryny żadnych wirusów komputerowych ani żadnych innych elementów zaprojektowanych w celu zakłócania lub przerywania normalnych procedur operacyjnych komputera. Ponadto zgadzasz się nie przesyłać ani nie przekazywać za pośrednictwem tej strony żadnych materiałów, które są zniesławiające, obraźliwe lub nieprzyzwoite.

Różne

Niniejsze warunki korzystania z witryny stanowią całość naszej umowy z Tobą, a wszelkie inne pisemne lub ustne umowy lub porozumienia wcześniej istniejące między nami dotyczące takiego korzystania zostają niniejszym zastąpione i anulowane.

Wszelkie niewykonanie przez nas jakichkolwiek praw lub brak egzekwowania któregokolwiek z niniejszych warunków nie stanowi zrzeczenia się tych praw lub warunków.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków lub ich zastosowanie w konkretnej sytuacji zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, pozostanie to bez wpływu na pozostałą część niniejszego Regulaminu lub na zastosowanie takiego postanowienia w innych okolicznościach, a każde z postanowień niniejszego Regulaminu będzie ważne i egzekwowalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Jurysdykcja

Ta strona internetowa i jej warunki podlegają prawu Anglii i Walii i zgodnie z tym prawem, ich sądy mają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich sporów, które mogą się pojawić.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami:
Email: kontakt@1-pozyczki.pl
Napisz do: SXE LIMITED Limited, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU